Sten Broström Förvaltning AB tillhandahåller bygg-och projektledning av mindre ombyggnader, fastighetsunderhåll och hyresgästanpassningar.

Företagets goda marknadskännedom och breda kontaktnät kommer även här kunderna till del i den här typen av projekt. Vid behov lämnas förslag och kalkyler i samarbete med duktiga arkitekter.

Ibland behöver en kommersiell fastighet utvecklas då omvärlden förändras. Det kan exempelvis göras genom omförhandling av hyror, ändring av lokalens storlek och utformning eller genom att söka en annan typ av hyresgäst.