Sten Broström Förvaltning AB startade 1 februari 2012 med mig, Sten Broström, som ägare. Företaget sysslar med fastighetsförvaltning, uthyrning och projekt.

Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom bygg- och fastighetsbranschen, med både bostads- och kommersiell förvaltning. Med min unikt samlade yrkeskompetens (inom teknik, ekonomi, juridik, projekt och uthyrning) erbjuder jag kvalificerat stöd till både stora och små fastighetsägare.

Sten Broström Förvaltning AB är inriktat på att vara en samarbetspartner till fastighetsägare och att tillsammans arbeta för att öka värdet på förvaltningen.
I första hand avses att verka inom Fyrbodalområdet, men eftersom jag har arbetat inom hela Västra Götalands Län och Värmland de senaste 15 åren finns även god marknadskännedom om dessa områden.

Sedan 1994 äger jag via Sten Broström Fastigheter AB två hyresfastigheter om 18 lägenheter samt tre lokaler. Detta gör att jag är väl förtrogen med en fastighetsägares villkor.

En av Sveriges största fastighetskonkurser orsakade strukturella förändringar hos min tidigare arbetsgivare, vilket medförde att lokalkontoret där jag arbetade lades ned den 31 januari 2012. I samband med det föll det sig naturligt att jag startade verksamhet i egen regi.

Sten Broström Förvaltning AB kännetecknas av:

  • God lokalkännedom
  • Brett kontaktnät
  • Kompetens och lång erfarenhet