Sten Broström Förvaltning AB tillhandahåller:

  • Marknadsföring och uthyrning av lokaler och lägenheter
  • Hyresgästanpassningar, underhåll och mindre ombyggnader
  • Nyteckning och omförhandling av hyresavtal
  • Administration av löpande drifts- och underhållsfrågor
  • Budgetering och uppföljning av verksamheten
  • Analys av drifts- och underhållskostnader
  • Upphandling av fastighetsdrift
  • Anpassad och enkel underhållsplanering

Företagets goda marknadskännedom och breda kontaktnät kommer kunderna till del i arbetet med att utveckla och hyra ut vakanta ytor. Oftast innebär en uthyrning någon form av anpassning av lokalen utifrån hyresgästens krav och i de fallen tas förslag och kalkyler fram. Samarbete förs med duktiga arkitekter.

Lokalerna marknadsförs på nätet och ibland i tidningar eller annan kanal.